شنبه ٠٥ آذر ١٤٠١

برگزاری شورای راهبری اندیشکده جمعیت و خانواده

برگزاری شورای راهبری اندیشکده جمعیت و خانواده

شورای راهبری اندیشکده کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

شورای راهبری اندیشکده کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

هیئت تجربه نگاری اندیشکده سیاست و امنیت داخلی

برگزاری شورای اندیشگاه عالی تجربه نگاری انقلاب اسلامی

برگزاری شورای اندیشگاه عالی تجربه نگاری انقلاب اسلامی

هیئت تجربه نگاری اندیشکده سیاست و امنیت داخلی

برگزاری شورای راهبری اندیشکده سرمایه انسانی

برگزاری شورای راهبری اندیشکده سرمایه انسانی

برگزاری هیئت تجربه نگاری اندیشکده سیاست و امنیت داخلی

جلسه هم اندیشی هیئت تجربه نگاری اندیشکده سیاست و امنیت داخلی

جلسه هم اندیشی هیئت تجربه نگاری اندیشکده سیاست و امنیت داخلی

«نشریات علمی»آدرس: تهران - میدان رسالت به سمت شرق - خیابان شهید بختیاری - پلاک 347 --- کد پستی : 1648763611

تلفن تماس: 16-77801014-021    پست الکترونیکی: ate@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.