شنبه ٠٥ آذر ١٤٠١
 


مقالات، همایش ها و سمینارهای علمی پژوهشی

 

بسمه تعالی

علم و فناوری سازماندهی مردمی در دفاع مقدس

چکیده

سازماندهی نیروهای مردمی در دوره دفاع مقدس، یک دوره کاملا متفاوت با دوره های بعداز خود بحساب می آید، این تمایز از سه جهت حائز اهمیت است. وجه اول این است که بسیج در این دوره، هیچگونه تجربه ای در اختیار ندارد و سازماندهی ها توام با آزمون و خطا انجام می گیرد. وجه دوم، حالت انقلابی بودن و سروسامان نگرفتن نهادهای حاکمیتی است که در این فضا، ناامنی شهرها و فعالیت گروههای ضدانقلاب، یکی از گردنه های مهم انقلاب بشمار می رود و وجه سوم، مسئله هشت سال دفاع مقدس است که سازماندهی دوگانه جبهه و پشت جبهه را رقم زده است.

در این مقاله، ابتدا به مفهوم سازماندهی پرداخته خواهد شد و سپس سازماندهی بسیجیان در جبهه و پشت جبهه در سه لایه راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در لایه راهبردی به سیاست ها و راهبردهای سازماندهی بسیجیان اشاره خواهد شد که جنبه تحلیلی خواهد داشت. در لایه عملیاتی به سازماندهی در سطح استانی و در لایه تاکتیکی به سازماندهی محلی و در سطح شهرستانها بحث خواهد شد.

با گذشت زمان زیادی از این دوره و ضعف در منابع علمی و پژوهشی، با استفاده از تجربیات، مقاله ای کاربردی تهیه خواهد شد.

------------------------------------------------------------------

راهبرد های نقش آفرینی بسیج اقشار در دفاع مقدس

چکیده

کلید واژه ها:راهبرد، نقش، بسیج اقشار و دفاع مقدس

مقدمه:

-ماهیت نظام جمهوری اسلامی

- ماهیت دفاع مقدس

-شکل گیری بسیج اقشار و حضور در دفاع مقدس

- سوالات تحقیق

- بیان مسأله

- پیشنیه تحقیق

عرصه های نقش آفرینی

-رزم و پشتیبانی رزم

- فرهنگی و تبلیغی

- سیاسی و دیپلماسی عمومی

- استحکام بخشی درونی و خدمات اجتماعی

تبیین راهبرد های سه گانه نقش آفرینی بسیج اقشار در دفاع مقدس

-هدایت، روشنگری و ایجاد بصیرت در بسیج اقشار

- تطبیق استعداد و توانمندی هلی بسیج اقشار با نیازمتدی های دفاع مقدس

- هماهنگ سازی و به هم رسانی ظرفیت بسیج اقشار با یگان های رزم و پشتیبانی رزم

نتیجه گیری

----------------------------------------------------

بسمه تعالی

عنوان مقاله : راهبردهای مردمی سازی دفاع مقدس در مکتب دفاعی حضرت امام خمینی (ره)

چکیده:

حضرت امام (ره) هم به عنوان تئوریسین و هم فرمانده انقلاب و هم معمار جمهوری اسلامی ایران که دارای مکتب دفاعی بوده است که در دفاع مقدس این مهم به منصه ظهور رسیده است یکی از عوامل شکل دهنده مکتب دفاعی  ، اندیشه دفاعی حتی دکترین دفاعی  حضرت امام (ره)  مردم  پایه بودن آن است  همچنین  دکترین دفاعی  ایشان  در بعد نظامی  را  می توان دکترین «دکترین دفاعی بازدارنده همه جانبه و مستقل از شرق و غرب» دانست. از این روکسب  مصالح . منافع واهداف و اجرای راهبردهای دفاعی، امنیتی به طور عام شامل همة سازمان‌ها، نهادها، اقشار و آحاد مختلف  مردم کشور می‌شود و حضرت  با  اتخاذ راهبردهایی در ابعاد گوناگون  مردمی سازی دفاع مقدس را جامه عمل پوشانده است  این مقاله بدنبال: استخراج و استنباط و استنتاج این راهبرد ها از بیانات ، دستورات و فرامین  حضرت بوده است  نوع تحقیق کاربردی  و روش  تحقیق توصیفی _ تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد جامعه  و نمونه آماری این تحقیق  تمام شماری بیانات حضرت در صحیفه نور و صحیفه امام.به تعداد ............مقوله بوده و روش تجزیه تحلیل استقرایی تام بوده است  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد حضرت برای  مردمی سازی و بسیج مردم در دفاع مقدس راهبردهایی از قبیل: الهی  و معنوی سازی دفاع در دید مردم ،فراگیر سازی و عمومی سازی دفاع مقدس ، صدور حکم واجب بودن دفاع برهمه و واجب کفایی بودن دفاع نظامی، صدور حکم واجب عینی بودن حقظ نظام جمهوری اسلامی  و منوط کردن این حفظ به دفاع مقدس، و اعلام تکلیف محور بودن حضور مردم در جبهه ها ، اعلام دفاع مقدس به عنوان جنگ بین اسلام وکفر ،اعلام خطر شکست جمهوری اسلامی به عنوان شکست اسلام و مکتب ، نهاد سازی برای بسیج عمومی و اعلام وجوب حفظ وطن برای همه و  ......  بهره جسته است و ضرورت دارد در جنگ های آتی از این راهبردها برای به صحنه در آوردن مردم استفاده بهینه صورت پذیرد

( البته بعد از نوشتن و اتمام اصل مقاله ویرایش علمی و ادبی صورت می پذیرد).

بسمه تعالی

 

لیست مقالات همایش ملی علم و فناوری در دفاع مقدس

 

اندیشکده سیاسی و امنیت داخلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسنده

مدرک فعلی

عنوان اصلی

زیر عنوان

عنوان مقاله

 

1

سردارمحمد فرهادی

دکترای سیاست و امنیت ملی

مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس

مدیریت بسیج اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از جنگ

راهبرد های نقش آفرینی اقشار بسیج در دفاع مقدس

 
 
 
 

2

برادر مهدی خانی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس

سازماندهی مردم در قالب بسیج و مشارکت آنان در جنگ

علم و فناوری سازماندهی مردمی در دفاع مقدس

 
 
 
 

3

دکتر حسین متفکر

دکترای مدیریت استراتژیک

تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس

نقش حضرت امام خمینی(ره) در هدایت امت اسلامی و مردمی سازی دفاع مقدس

راهبرد های امام خمینی(ره) در مردمی سازی دفاع مقدس

 
 
 
 
               

 

 

 


  

 


خروج
«نشریات علمی»آدرس: تهران - میدان رسالت به سمت شرق - خیابان شهید بختیاری - پلاک 347 --- کد پستی : 1648763611

تلفن تماس: 16-77801014-021    پست الکترونیکی: ate@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:13255